หน้าตัวอย่างการใช้งาน

screen1 screen1 screen1

กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 1.กรอกชื่อบริษัทหรือชื่อทีม เพื่อดำเนินการสร้างทีมก่อนใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 2.หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 3.เมื่อสร้างทีมใหม่แล้ว ผู้สร้างต้องทำการเชิญสมาชิกเข้าร่วมทีม
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 4.หน้าสร้างห้อง สมาชิกทุกคนสามารถสร้างห้องเพิ่มได้ และยังสามารถตั้งเป็นห้องสาธารณะหรือส่วนตัวได้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 5.ห้องสนทนา เป็นหน้าที่สมาชิกในห้องทุกคนสามารถร่วมสนทนาและแชร์รูปภาพหรือไฟล์งานให้สมาชิกร่วมห้อง
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 6.หน้าข้อมูส่วนตัว คุณสามารถกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อเปลี่ยนรูป และข้อมูลต่างๆได้ในหน้านี้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 7.สมาชิกทุกคนสามารถแชร์รูปภาพ และวีดีโอลงให้ห้องสนทนา
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 8.สามารถค้นหาข้อความหรือไฟล์งานในห้องได้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 9.หน้าโทรสนทนาเสียงธรรมดา
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 10.หน้า Video Call
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 1.กรอกชื่อบริษัทหรือชื่อทีม เพื่อดำเนินการสร้างทีมก่อนใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 2.หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 3.ห้องสนทนา เป็นหน้าที่สมาชิกในห้องทุกคนสามารถร่วมสนทนาและแชร์รูปภาพหรือไฟล์งานให้สมาชิกร่วมห้อง
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 4.แถวด้านซ้ายแสดงห้องสนทนาทั้งหมดและห้องสนทนาแบบส่วนตัวกับสมาชิกในทีม
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 5.หน้าแสดงรายละเอียดของห้องที่กำลังสนทนาอยู่ คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ กับห้องที่เลือกได้จากหน้านี้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 6.หน้าข้อมูส่วนตัว คุณสามารถกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อเปลี่ยนรูป และข้อมูลต่างๆได้ในหน้านี้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 7.หน้าแสดงไฟล์งานที่ถูกแขร์ไว้ในทีมทั้งหมด คุณสามารถเลือกคัดกรองไฟล์ที่คุณแขร์ หรือไฟล์ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งแชร์ได้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 8.หน้าคัดกรองเฉพาะข้อความที่คุณได้ปักหมุดไว้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 9.หน้าโทรสนทนาเสียงธรรมดา
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 10.หน้า Video Call
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 1.หน้าต้อนรับ สามารถเลือกสร้างทีมใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 2.กรอกชื่อบริษัทหรือชื่อทีม เพื่อดำเนินการสร้างทีมก่อนใช้งาน
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 3.เชิญสมาชิกเข้าร่วมทีม
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 4.ห้องสนทนา เป็นหน้าที่สมาชิกในห้องทุกคนสามารถร่วมสนทนาและแชร์รูปภาพหรือไฟล์งานให้สมาชิกร่วมห้อง
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 5.แถวด้านซ้ายแสดงห้องสนทนาทั้งหมดและห้องสนทนาแบบส่วนตัวกับสมาชิกในทีม
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 6.หน้าแสดงรายละเอียดของห้องที่กำลังสนทนาอยู่ คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ กับห้องที่เลือกได้จากหน้านี้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 7.สามารถแท็กชื่อสมาชิก
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 8.หน้าคัดกรองเฉพาะข้อความที่คุณได้ปักหมุดไว้
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 9.หน้าโทรสนทนาเสียงธรรมดา
กดเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในเว็บไซต์ 10.หน้า Video Call